Meer info omtrent COVID-19

Corona-maatregelen 

Geachte patiënt

Gezien de recente opstoot van het Coronavirus wensen wij u te melden dat het Oogartsencentrum alles in het werk stelt om de consultaties veilig te laten gebeuren.

  • Intense ventilatie in het wachtzaalgedeelte
  • 3 wachtzalen voorzien evenals bijkomende zitbanken

Mogen wij met aandrang vragen om volgende maatregelen te respecteren:

  • Handen ontsmetten bij het binnenkomen van de praktijk
  • Draag uw mondmasker correct
  • Kom alleen
  • Chauffeur/ begeleider wacht in de wagen
  • Kom op het uur van afspraak, niet te vroeg
  • Afstand houden
  • Bij symptomen, afspraak annuleren

Alvast bedankt.