Refractieafwijking bijziendheid
of myopie

Refractieafwijking bijziendheid of myopie

Bijziendheid is de meest voorkomende refractieafwijking van het oog. Bij bijziendheid ziet men beter dichtbij dan ver. Het scherpstellend vermogen van het optisch systeem is relatief te sterk volgens de aslengte van het oog, met andere woorden het oog is relatief te lang en het beeld valt voor het netvlies. Correctie van bijziendheid is mogelijk door optische hulpmiddelen (negatieve brilglazen, contactlenzen) hetzij door rechtstreeks het brekend vermogen van het optisch systeem te verzwakken door middel van laserchirurgie of lensimplantatie.

Wanneer ontstaat bijziendheid?

Bijziendheid ontstaat meestal in de jeugdjaren tussen 7 en 16 jaar en stabiliseert rond de volwassenheid. De oorzaak van bijziendheid is hoofdzakelijk erfelijkheid.

  • Beide ouders bijziend = 30% kans op bijziendheid bij kinderen.
  • Eén ouder bijziende = 20% kans op bijziendheid bij kinderen.
  • Geen bijziendheid bij ouders = 5% kans op bijziendheid bij kinderen.

De verspreiding van bijziendheid in de bevolking bedraagt rond de 20% in de westerse wereld en het dubbele hiervan (40%) in sommige oosterse landen zoals China. Bepaalde studies suggereren een verband tussen het ontstaan van myopie der ogen en veel werk op korte afstand (lezen, PC,.).

Enkele praktische feiten over bijziendheid

10/10 of 6/6 of 1.0 gezichtsscherpte stemt overeen met een normaal gezichtsvermogen of het lezen van gestandaardiseerde kleine letters op een afstand van 6 m. Indien deze regel slechts op de halve afstand kan gelezen worden bedraagt de scherpte 3/6 of 5/10.

  • 0.75 dioptrie myopie doet de gezichtsscherpte terugvallen tot 0.5
  • 1.50 dioptrie myopie reduceert de gezichtsscherpte tot 0.25
  • 2.50 dioptrie myopie reduceert de gezichtsscherpte tot ongeveer 0.05 hetgeen overeenstemt met de definitie van legale blindheid.

Volgens een studie zijn er in een land zoals India ongeveer 2 miljoen mensen blind wegens niet gecorrigeerde bijziendheid (wegens niet beschikbaarheid aangepaste bril).