Oogleden

Een normale positie en functie van de oogleden spelen ook een belangrijke rol bij het goed functioneren van de ogen. Abnormale oogleden kunnen naast functionele hinder ook esthetische klachten geven. Onderstaand wordt een kort overzicht gegeven van de meest frequent uitgevoerde ooglidoperaties.

Blepharoplastie

De huid van de oogleden is erg dun en hierdoor gevoelig voor uitrekking. Met het ouder worden ontwikkelen mensen dan ook vaak een huidoverschot in de oogleden. Dit kan leiden tot een zwaar of vermoeid gevoel ter hoogte van de ogen. Wanneer de huid over de ooglidrand hangt, kan dit ook een gezichtsveldinkrimping geven.
In dergelijke gevallen kan het zijn dat de mutualiteit tussenbeide komt voor terugbetaling van een ooglidcorrectie. Hierbij moet vooraf een onderzoek uitgevoerd worden om de uitgebreidheid van de gezichtsveldinkrimping aan te tonen.
De ingreep gebeurt onder lokale verdoving.

Ectropioncorrectie

Het onderooglid verslapt in de loop der jaren. Hierdoor kan het lager gaan hangen en naar buiten draaien. Dit kan irritatie geven met o.a. roodheid en tranen.
Over het algemeen kan een naar buiten gedraaid onderooglid met een operatie onder lokale verdoving verholpen worden.

Entropioncorrectie

Het onderooglid kan ook naar binnen draaien, wat eveneens irritatie geeft, gezien de wimpers en het ooglid dan schuren tegen het oog. Dit geeft een geïrriteerd, rood oog, dat vaak ook gevoelig is voor licht en wind. Indien het ooglid niet geopereerd wordt, maar wel schuurt tegen het hoornvlies is er bovendien risico op beschadiging van het hoornvlies.
Ook deze afwijking kan meestal hersteld worden met een operatie onder lokale verdoving.